Stichting Spiritus

Stichting Spiritus bevordert en faciliteert projecten van personen en organisaties op het gebied van zingeving, cultuur en samenleving.

Over ons

Soms komt een goed plan moeilijk aan financiële of andere ondersteuning omdat de initiatiefnemer geen organisatie maar een persoon is. Of omdat de uitvoering niet bij één organisatie ligt maar bij een ad hoc-samenwerkingsverband. Voor sommige partners (fondsen, afnemers) kan dat een beletsel zijn: te weinig zekerheid, te veel onduidelijkheid, wie kunnen we aanspreken als het misgaat?

Projecten

Stichting Spiritus werd in 2008 opgericht, met het doel om vooral levensbeschouwelijke projecten met een cultureel of maatschappelijk karakter te bevorderen. Dit is geleidelijk aan verbreed naar projecten in het algemeen met een focus op zingeving, cultuur en/of samenleving.

Bekijk de projecten die Spiritus de afgelopen jaren heeft gesteund.