ANBI

Stichting Spiritus is een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Het statutaire doel van de stichting is: “het bevorderen en faciliteren van projectmatige initiatieven van levensbeschouwelijke en aanverwante organisaties en verbanden op het gebied van zingeving, cultuur en samenleving.”

Het bestuur wordt sinds 1 augustus 2020 gevormd door:

  • E.H.G. (Esther) Swinkels, voorzitter
  • M.D.S.W. (Wonggor) Kaisiëpo, penningmeester
  • D.J. (Dirk-Jan) Bierenbroodspot, secretaris

De bestuursleden krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden. Noodzakelijke, werkelijke reis- en vergaderkosten worden wel vergoed.

RSIN: 81 85 76 637
Inschrijfnummer KvK Brabant: 1722 3698

IBAN: NL 14 RABO 0144 1215 30 t.n.v. Stichting Spiritus

Postadres: Harmoniepolder 50, 5235 TL ‘s-Hertogenbosch

Verantwoording

Download het jaarverslag 2022

Download jaarcijfers 2022

Download de begroting 2023/2024

Download het beleidsplan 2020-2024