Beleid

Stichting Spiritus steunt projectmatige initiatieven van organisaties en verbanden op het gebied van zingeving, cultuur en samenleving. Ze doet dat door namens deze organisaties en verbanden een met de desbetreffende partner(s) overeen te komen vorm van beheer op zich te nemen inzake de voor die initiatieven geworven fondsen.

De stichting draait al sinds de oprichting op maximaal drie vrijwilligers, en kan daarom beperkingen stellen aan het aantal projecten dat zij tegelijk faciliteert.

Stichting Spiritus faciliteerde van 2008-2019 vooral cultuurprojecten, niet zelden met levensbeschouwing en/of een maatschappelijke thematiek als achtergrond. Bijvoorbeeld in 2009-2010 het kerkelijke kunstproject “Zinnen beelden – vier momenten”, in 2012-2013 het erfgoed- en onderwijsproject “Oisterwijk te kijk” en in 2016-2017 “InDrukWekkend”, een talent-traject voor het voortgezet onderwijs.

In 2020 verlegde de Stichting SPIRITUS haar focus naar diaconaal-maatschappelijke projecten van met name ook levensbeschouwelijke organisaties en verbanden, en op projecten die het voortbestaan en de werkzaamheden van deze organisaties en verbanden helpen waarborgen.

Daarbij valt de denken aan projecten in binnen- en buitenland die opvang, welzijn, empowerment en inclusie bewerkstelligen, nieuwbouw, uitbreiding of restauratie van gebouwen en hun toebehoren die aan zulke activiteiten dienstbaar zijn, en het realiseren van menskracht en deskundigheid ten behoeve van die activiteiten.

Stichting Spiritus stelt haar organisatie en ervaring beschikbaar om de financiën van projecten aantoonbaar gescheiden van de overige financiën van de betrokken personen of organisaties te beheren, vergemakkelijkt zo de verantwoording, en maakt deze transparanter.

Zie ANBI-pagina voor het actuele beleidsplan.