Fondsenwerving

Stichting Spiritus bevordert en faciliteert projecten van personen en organisaties op het gebied van zingeving, cultuur en samenleving, met name bij initiatieven die vooral persoonlijk van aard zijn, of waarbij een vereniging of stichting zonder een ANBI-beschikking betrokken is.

Stichting Spiritus treedt in deze situaties op als mede-initiatiefnemer, en is dan (mede-) opdrachtgever òf penvoerder, volgt het project en stuurt waar nodig bij.
Stichting Spiritus zorgt voor de informatievoorziening vooraf, tijdens en na afloop aan co-financiers, opdrachtgevers en overige betrokkenen aan wie gerapporteerd dient te worden.

Stichting Spiritus onderneemt geen eigen fondsenwerving. Hiervoor verwijzen wij graag naar onze samenwerkingspartner 2Select.Wel is het mogelijk om Stichting Spiritus te ondersteunen met een periodieke gift.

Kijk voor meer informatie op de website van 2Select.

Klik hier voor meer informatie over het schenken aan Stichting Spiritus.