Over Stichting Spiritus

Stichting Spiritus bevordert en faciliteert projecten van personen en organisaties op het gebied van zingeving, cultuur en samenleving.

Soms komt een goed plan moeilijk aan financiële of andere ondersteuning omdat de initiatiefnemer geen organisatie maar een persoon is. Of omdat de uitvoering niet bij één organisatie ligt maar bij een ad hoc-samenwerkingsverband. Voor sommige partners (fondsen, afnemers) kan dat een beletsel zijn: te weinig zekerheid, te veel onduidelijkheid, wie kunnen we aanspreken als het misgaat?

Stichting Spritus treedt in zulke situaties op als mede-initiatiefnemer. Zij is dan (mede-) opdrachtgever òf penvoerder, volgt het project, stuurt waar nodig bij, èn zorgt voor de informatievoorziening vooraf, tijdens en na afloop aan cofinanciers, opdrachtgevers en andere betrokkenen aan wie gerapporteerd moet worden.

De Stichting Spiritus zoekt geen media-aandacht voor zichzelf: van een project dat zij faciliteert, gaan de credits altijd naar de werkelijke initiatiefnemer(s) en de werkelijke uitvoerende(n).