Doneren aan Spiritus

Een gift aan Stichting Spiritus kunt u helemaal of deels aftrekken van uw inkomstenbelasting. U kunt eenmalig of periodiek schenken. Een periodieke schenking legt u vast in een overeenkomst. Stichting Spiritus hoeft geen belasting te betalen over uw schenking.

Eenmalig schenken

Om kleine en lokale organisaties te kunnen blijven helpen met de uitvoering van hun projecten hebben we de steun nodig van particulieren, bedrijven en fondsen. Daarom zijn we blij met elke gift, ook een kleine, ook een eenmalige.

Stort uw bijdrage op rekeningnummer NL14 RABO 0144 1215 30, ten name van Stichting Spiritus, ’s Hertogenbosch

Periodiek schenken

Maandelijks, per kwartaal of jaarlijks schenken aan Stichting Spiritus bespaart u en ons geld. U kunt uw gift aftrekken van de inkomstenbelasting en Stichting Spiritus hoeft geen belasting over uw schenking te betalen.

Uw en ons voordeel zijn van toepassing omdat u:

  • schenkt aan onze stichting met een ANBI-status
  • vijf jaar lang ongeveer hetzelfde bedrag aan onze stichting schenkt
  • uw schenking in een overeenkomst vastlegt

Wilt u middels een periodieke gift doneren, vul dan het volgende formulier in: overeenkomst periodieke gift in geld en klik op toelichting voor een uitleg hoe de overeenkomst in te vullen. Voor meer informatie over geven en schenken mail naar: stichtingspiritus@gmail.com